Et konsept som passer for alle ansatte

Mens tradisjonelle aktivitetstiltak stort sett retter seg mot de som allerede er fysisk aktive ønsker Dytt å tilby et konsept som passer for alle. Våre konsepter baseres på Helsedirektoratets anbefalinger for fysisk aktivitet, 30 minutter med aktivitet om dagen.

Fordeler med Dytt

  • Passer for alle, morsomt, enkelt & engasjerende
  • Gir helsegevinster
  • Bedre arbeidsmiljø og teambuilding på arbeidsplassen
  • Minimal administrasjon for arbeidsplassen
 
time Kun tre av ti voksne oppfyller Helsedirektoratets anbefalinger for fysisk aktivitet.

Online aktivitetskonkurranser

Alle våre aktivitetskonkurranser baserer seg på en online løsning der de ansatte registrerer aktivitet på en personlig nettside og følger fremgangen i ulike virtuelle fremstillinger.

 
 

Morsomt, enkelt og engasjerende

Vi har fokus på at våre aktivitetskonkurranser skal være et inkluderende tiltak som alle skal kunne delta på, uansett fysisk utgangspunkt. Konkurransen skal derfor både være enkel, morsom og engasjerende, samt utfordrende nok til at deltagelsen gir en helsegevinst!

Trening og teambuilding på arbeidsplassen

Erfaring viser at et av de viktigste elementene for å komme i gang med fysisk aktivitet, og beholde motivasjonen, er sosial støtte. Derfor er konkurransen lagt opp som en lagaktivitet på arbeidsplassen. Dere vil som lag kjempe sammen mot et felles mål, positivt for teambuilding og arbeidsmiljø.


Minimal administrasjon for arbeidsplassen

Vi hjelper til både før, under og etter at dere har satt i gang et tiltak med oss. Vårt mål er at det skal bli minst mulig administrasjon for dere som ønsker å sette i gang en aktivitetskampanje på arbeidsplassen.

Kom i gang i dag - se hvilken løsning som passer best for dere!
Våre konsept

Bedre arbeidsmiljø og lavere sykefravær

30 minutter med aktivitet om dagen vil ha positive virkninger på blant annet diabetes, muskel- og skjelettplager, angst og depresjoner. Mer fysisk aktivitet i hverdagen vil gi friskere og mer opplagte medarbeidere. Dette kan igjen bidra til større trivsel, bedre arbeidsmiljø, bedre evne til å mestre stress og mindre sykefravær.