Visma Financial Solutions styrker hjernen!

Visma Financial Solutions begynner å bli erfarne Dytt-deltakere. Mye av arbeidsdagen foregår konsentrert foran dataskjermer, og derfor har fysisk aktivitet har vært i fokus i tidligere dytt-konkurranser. Aktivitetskampanjene har vært vellykkede, men for å utvikle medarbeidere ytterligere stilte Visma Financial Solutions spørsmålet:

“Hvordan kan vi bruke Dytt kampanjen til å håndtere den stillesittende arbeidshverdagen, til å bryte det faste mønsteret, stimulere økt yteevne og gi våre ansatte mulighet til å utvikle seg som hele mennesker?”Hjernen er vårt viktigste arbeidsredskap, men akkurat som med resten av kroppen trenger hjernen også føde og restitusjon for å prestere optimalt. Dette var utgangspunktet for å utvikle en egen Visma Challenge. Denne har bestått av 35 øvelser som har rullet over 6 uker, koblet til ulike temaer. I tillegg til fortsatt fokus på fysiske aktivitet har de ansatte blitt utfordret til å logge av digitale flater, spise smartere, være gode kolleger, samt prøve ut og lære nye ting. Kort sagt - å etablere nye vaner og bryte gamle mønstre.

Kampanjene har handlet om å komme seg fra Trondheim til Oslo, og lagene har fått sekunderinger på egen blogg hver uke. Små motivasjons-premier deles ut underveis og ikke minst heder og ære. De ulike lagene har også opprettet egne Snapchat-grupper hvor de deler inspirasjon og motiverer hverandre. Dette har resultert i livsstilsendringer hos flere av de ansatte, aktivitet har blitt et morsomt samtaletema på tvers av team, og gode resultater og endringer har blitt premiert.

75%

Når aktivitetsmålet

Visma Financial Solutions har alltid nesten 100 prosent deltakelse, og alle er svært engasjerte. Rundt 75% av alle som deltar når målet ved å gå 10.000 skritt i gjennomsnitt hver dag i kampanjeperioden.

Daglig leder sier dette om hvordan de har opplevd kampanjen, og hvordan de engasjerer best til aktivitet:

De faste dytt-kampanjene har blitt en fellesaktivitet som vi alle kan delta i på like vilkår. Det er enkelt å gjennomføre og styrker lagånden gjennom at vi alle har et felles mål. Det er blitt et fast samtaletema og vi følger aktiviteten i lagene tett, og det tror jeg er noe av suksess-oppskriften. Hjernetrim har gitt oss en ekstra dimensjon som har blitt svært positivt mottatt.

Vi spurte de ansatte hva som motiverer og fikk følgende svar;

”Jeg er glad i å konkurrere og er samtidig veldig bevisst på at jeg har en stillesittende jobb til tross for at jeg trener en del på fritiden. Kampanjen er med andre ord midt i blinken for meg da den legger til rette for mer aktivitet i arbeidstiden, samtidig som jeg får lov til å "konkurrere". Bonus med kampanjen er at den bidrar til ekstra god stemning på kontoret. ” Fredrik Bergseteren
”Jeg liker Dytt.no fordi det skaper engasjement, vi trener mer og går mer, i tillegg til at jeg elsker konkurranser. Det er også morsomt med laginndelingene. Vårt lag har laget oss en egen snapchat-gruppe som vi motiverer hverandre i hverdagen. ” Gry Dragsnes

Slik fungerer Visma Financial Solutions’ Hjernetrim Challenge

  • Ukentlige artikler om hvordan vi kan styrke hjernen postes med nytt tema hver uke.
  • Hvert tema inneholder mellom 5 og 10 oppgaver
  • Hver gang du registrerer en utført oppgave oppnår du 1 Visma poeng
  • Alle som samler 100 Visma poeng er med i trekningen av premier
  • I tillegg vil alle som holder et aktivitetsnivå på 10 000 skritt i perioden være med i trekninger av ukentlige små premier.

Dette er noe av det som har skjedd i kampanjens første uker:

6 500

Vismaoppdrag er utført av 97 deltakere

370

ekstra smil har blitt gitt til kolleger

650

Dager heisen har stått

Over 70%

tar nå aktive pauser, trekker luft i løpet av arbeidsplassen, eller tar fem knebøy ved pulten.

96

sosiale lunsjer med kolleger man ikke kjente fra før

54

kjøttfrie dager den siste uken

304

skjermfrie netter, og 129 mobilfrie møter